GÖTEBORG – PRANA FESTIVAL

Bananpiren Göteborg, Sep 08

FÖRELÄSNING: Lejonagendan

Våren 2017 släpptes Cecilias debutbok LEJONAGENDAN, en bok om självledarskap och mental träning i vardagen. Inom 4 veckor blev den en bestseller och har idag hjälp tusentals människor mot ett starkare självledarskap.

Lejonagendan bygger på träning av 8 mentala förmågor:

• Intention – Fokusträning och medveten närvaro
• Återhämtning – Mental avslappning och stressreglering
• Mål och meningsfullhet – Avgrändningar och motivation
• Tankekraft – Den inre storyns betydelse
• Emotionell intelligens – Kraften i känslor
• Sänka hinder – Mental tuffhetsträning
• Stabilisera mindset – Om vanor, rutiner och ritualer
• Reflektion – Förmågan att lära från det som redan varit

Välkommen till en utvecklande föreläsning om hur du stärker dina inre resurser med mental vardagsträning!

GÖTEBORG – PRANA FESTIVAL

Bananpiren Göteborg
Sep 08
14:00 - 15:00

BOKA HÄR
Laddar Karta...